Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
przyprawowo.pl
tel.: (62) 7612925
tel. kom.: 515255523
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

 • Przyprawowo.pl płatności dotpay
 • przyprawowo.pl sprzedaje na allegro przyprawy
 • przyprawowo.pl - sklepy24.pl opinie
 • Paczkomaty.pl

Regulamin sklepu Sklep z przyprawami. Hurtownia przypraw online.

Regulamin sklep internetowego www.przyprawowo.pl


 1. Dane Sprzedawcy:

  1. Sklep internetowy przyprawowo.pl działający pod adresem www.przyprawowo.pl prowadzony jest przez PW. Rekord Józef Szwajkowski, NIP 618-100-28-03, REGON 250984293.

  2. Siedziba i magazyn przyprawowo.pl znajduje się pod adresem: Borków Stary 11, 62-817 Żelazków.

  3. Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

   1. telefonu stacjonarnego +48 627612925,

   2. telefonu komórkowego +48 515255523,

   3. faxu +48 627612925,

   4. poczty elektronicznej (email) sklep@przyprawowo.pl,

   5. pocztą tradycyjną pod adresem:

PW. Rekord Józef Szwajkowski

Borków Stary 11

62-817 Żelazków.

 1. Definicje:

  1. Sklep - sklep internetowy Usługodawcy, działający pod adresem www.przyprawowo.pl, w którym za pośrednictwem Internetu, jego użytkownicy mogą w szczególności dokonywać zakupów produktów oferowanych przez www.przyprawowo.pl.

  2. Sprzedawca - Józef Szwajkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PW. Rekord Józef Szwajkowski, adres prowadzenia działalności: Borków Stary 11, 62-817 Żelazków. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6181002803, REGON 250984293, adres poczty elektronicznej: sklep@przyprawowo.pl.konto bankowe: 08 1020 2212 0000 5102 0094 7044.

  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym.

  5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

  6. Konto klienta - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

  7. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  8. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

  9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

  10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PW. Rekord Józef Szwajkowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

  12. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, jak również adres miejsca dostawy Towaru i sposób płatności za Towar.

 2. Postanowienia ogólne:

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.przyprawowo.pl.

  2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego www.przyprawowo.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie Internetowym www.przyprawowo.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.przyprawowo.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:

   1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

  6. Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.przyprawowo.pl oraz pobrać go i wydrukować.

  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zasady korzystania z sklepu internetowego:

  1. W celu skorzystania z zakupów w Sklepie Internetowym można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.

  2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego empik.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu oraz telefonicznie, mailowo, pocztą i za pośrednictwem faksu.

  2. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.przyprawowo.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:

   1. należy wejść na stronę internetową www.przyprawowo.pl,

   2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

   3. wybrać sposób przesyłki (dostarczenia produktu),

   4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,

   5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,

   6. w celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja oraz, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”,

  4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr [[nr_zamowienia]] w sklepie [[nazwa_sklepu]]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.

  5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

   1. anulowanie całości zamówienia (jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność),

   2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części),

   3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 5. Ceny i formy płatności:

  1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

  2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

   1. za pobraniem (płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy towaru),

   2. przelew bankowy, na konto Sklepu (08 1020 2212 0000 5102 0094 7044) – płatność pobierana jest przez bank w chwili dokonywania przelewu,

   3. płatnością w systemie dotpay.pl (płatność pobierana jest w chwili dokonania przelewu),

 6. Dostawa:

  1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz dostarczenia do Klienta. Przygotowanie zamówienia do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku towarów ze statusem: w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu, nieprzekraczającemu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym Klinet zostanie poinformowany. Termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Dla płatności przelewem oraz dotpay.pl – powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu.

  2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

   1. przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca,

   2. odbiór zamówienia w paczkomacie,

   3. przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PW. Rekord Józef Szwajkowski podany w niniejszym Regulaminie.

  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
   PW. Rekord Józef Szwajkowski
   Borków Stary 11
   62-817 Żelazków.

  4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 8. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. PW. Rekord Józef Szwajkowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@przyprawowo.pl. PW. Rekord Józef Szwajkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

  3. PW. Rekord Józef Szwajkowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

  1. PW. Rekord Józef Szwajkowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PW. Rekord Józef Szwajkowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
   PW. Rekord Józef Szwajkowski
   Borków Stary 11
   62-817 Żelazków.
   oraz mailowo pod adres sklep@przyprawowo.pl.

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. PW. Rekord Józef Szwajkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 10. Postanowienia końcowe.

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PW. Rekord Józef Szwajkowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PW. Rekord Józef Szwajkowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PW. Rekord Józef Szwajkowski.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat [w tym miejscu powinieneś wpisać nazwę sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]


Tekst oświadczenia:


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


- Adres konsumenta(-ów)


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.